Pred niekoľkými rokmi niečo nemysliteľné, dnes čoraz viac aj pre nástup množstva profesii vykonávateľných cez počítač rozšírená možnosť pre zamestnancov.